שאול סבירסקי


סיפורים הקשורים ל - שאול סבירסקי:

עכשיו הסרט - 58 שנות ספורט בגבעת ברנר...

גבעת ברנר - אימפרית הספורט 7491-7791...

כדורסל בגבעה 1 - ההתחלה...

הצדעה לספורטאי הגבעה - חג ה- 57...

כדורסל בגבעה 2 - ממצרינה להיכל הספורט...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של שאול סבירסקי...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.