יעקב לוריא
3191-6691

סיפור החיים של יעקב לוריא

מקום לידה: שבלי, ליטא

תאריך עליה: 4391

תאריך קבלה לחברות: 5391

השכלה: גמנסיה

מקצוע/ות: מורה לציור, אמן

סיפורים הקשורים ל - יעקב לוריא:

חוג דרמטי...

רסיסי דמות, לזכר יעקב ...

ים המוות, מכתב...

מכתב מסדום 6391...

יעקב לוריא - קוים לדמותו כאמן...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של יעקב לוריא...

סיפור חיים:
יעקב נולד ב- 3191 בשבלי שבליטא. כבר בגיל צעיר התגלה כשרונו בציור אך הימים היו ימי ההתעוררות הציונית בליטא ויעקב הצטרף לתנועת הנוער והיה פעיל ב'החלוץ' ו'החלוץ הצעיר'.
בני גילו זוכרים אותו במרכז העניינים, במעגל ה'הורה' הגועשת ובאסיפות הלא פחות סוערות.
ב- 4391 עלה יעקב לא"י, והגיע לג"ב. כחלוץ חסון וצעיר יצא לעבוד בסדום, בנמל תל אביב, בקידוח בארות ושאר פרנסות הדחק של אותם זמנים.
לאחר ששב הביתה עבד זמן מה כנוטר, יצא למספר 'שנות חופש' בתחילת שנות ה- 04 וחזר לג"ב בה הקים יחד עם רחל את ביתו ונולדו שלושת ילדיו, יעל דבורה וירון.
לאחר מלחמת העצמאות גוייס יעקב למזכירות הקיבוץ המאוחד וריכז את המדור לאמנות בועדת התרבות של הקיבוץ המאוחד.
בשנת 4591 יצא לפאריז ללמוד ציור, תקופה יותר משלמד ושיפר את יכולותיו, למד ללמד ציור לילדים.
כשחזר לג"ב, החל ללמד ציור ואמנות את ילדי בית הספר, צייר והכין תפאורות להצגות והיה הרוח החיה של חיי התרבות בבית הספר ובג"ב.
בגיל צעיר יחסית חלה אך התעקש להמשיך ללמד, לביים ולצייר עד כמעט יומו האחרון.
דוד רודנר שספד לו כתב: חן של פשטות, כמיהה ליופי ותודעה תנועתית נתמזגו בו בשלמות. ומעל לכל - איש רעים היה וחבר.

סרט על יעקב לוריא
חוברת זכרון 6691
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.