שלמה ספינזי
6591-8102

מקום לידה: גבעת ברנר

השכלה: אקדמית

מוסד/ות חינוך: הפקולטה לחקלאות, רחובות

מקצוע/ות: כלכלן

סיפורים הקשורים ל - שלמה ספינזי:

קיצור תולדות הכדורמים בגבעת ברנר 2...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של שלמה ספינזי...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.