גאולה שרתוק
3091

מקום לידה: רוסיה

תאריך עליה: 6091

תאריך קבלה לחברות: 9291

השכלה: גמנסיה

מוסד/ות חינוך: גמנסיה הרצליה

מקצוע/ות: גן ירק, משתלה, הדרכת נוער א'

סיפורים הקשורים ל - גאולה שרתוק:

צעדת גבעת ברנר 4002 - אתם זוכרים ת'חברים...

סרני, חוצפה איטלקית (9291)...

גאולה שרתוק...

ואולי לא היו הדברים מעולם...

הקמת גבעת ברנר חלק ראשון...

סינמה, פולקה גרמושקה וה..גורן...
גודל מלא...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.