יעקב שטרן
6091- 8391

סיפור החיים של יעקב שטרן

מקום לידה: פולניה

תאריך עליה: 6291

תאריך קבלה לחברות: 7391

השכלה: עממי

מקצוע/ות: חקלאי, פועל בניין

סיפורים הקשורים ל - יעקב שטרן:

יעקב שטרן נרצח...

הקמת גבעת ברנר חלק ראשון...

רצח יעקב שטרן ...

צעדת גבעת ברנר 4002 - אתם זוכרים ת'חברים...

ספטמבר השחור 8391 – 2 חברים נרצחו בכבישי הארץ!...

8291 - העליה הראשונה, די פענדליך!...

עוזר נהג ושומר עגלון ו..מזל...

במורד ההר...

נזכור את הנופלים במערכות ישראל ...
גודל מלא...

סיפור חיים:


 
בן שמואל נפתלי. נולד בחשון תרס"ז (נובמבר 6091) בברנסק שבפולין. בנעוריו היה חבר בתנועת הנוער של "צעירי ציון". באפריל 6291 עלה לארץ-ישראל וכאן הצטרף לקבוצה שעשתה במחנה הכשרה ברחובות. היה צעיר שופע בריאות ורעננות, מקפיד על סדר וניקיון ומוכשר לעשות כל מלאכה. הוא היה העגלון הראשון במחנה וניצח על עבודות אחראיות כקידוח, נטיעות וכיו"ב. אחד החברים שהגיע אחריו למחנה מעיד: "לעיני החדש היה הוא סמל האדם העובד, בעל גוף המוצק והשרירים המתוחים, השליט על 'כינורו', הטורייה. והמחולל בה פלאות". כשעלו חברי ההכשרה לנקודתם הקבועה, שהיתה לקיבוץ "גבעת ברנר", היה יעקב ראשון שבא לעבוד בישוב החדש וראשון שנטה בו את אוהלו. הוא קדח באר והניח את צינור המים לקיבוץ. לאחר זמן מה יצא את הקיבוץ כדי לחפש לעצמו דרך אחרת בחיים, אבל המשיך לקיים קשר אמיץ עם הקיבוץ וחבריו וכפעם בפעם אף התגייס לעבודה במשק. כעבור חמש שנים שב לגבעת ברנר לצמיתות ועמו אישה ובת. זמן מה לאחר שחזר עמד הקיבוץ לשלחו להנהלת עבודה בסדום. אף על פי שהעבודה היתה כרוכה בפרידה ממושכת ממשפחתו ומחבריו קיבל אותה על עצמו, אך לא הספיק למלאה. בי"ח באלול תרצ"ח (8391.9.41) הצטרף יעקב, שהיה חבר ה"הגנה" מאז עלייתו, כמלווה למכונית שהעבירה אספקה מתל-אביב לרמת-רחל ובדרך נורה מן המארב. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין של גבעת ברנר. הניח אישה וילדה.

חברי גבעת ברנר הוציאו חוברת לזיכרו וימים רבים לאחר נפילתו היו ילדי הקיבוץ אומרים על מי שמקובל עליהם כשומר גיבור "הוא שומר כמו יענקיל".

 

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.