הגר סרני
7291

מקום לידה: רחובות

תאריך קבלה לחברות: 5491

סיפורים הקשורים ל - הגר סרני:

8291 - ההכנות לעלייה...

החודש לפני 09 שנה - הכנות לעליה על הקרקע: ינואר - מרץ 8291 ...

עדה סרני מספרת...

סרני מתקרב, להגר יומולדת ומתנה ...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של הגר סרני...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.