ניר גדון
9591-4102

סיפור החיים של ניר גדון

מקום לידה: גבעת ברנר

מקצוע/ות: טייס קרב, קברניט באל-על

סיפורים הקשורים ל - ניר גדון:

טייסי גבעת ברנר לדורותיהם...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

סיפור חיים:

הבן של אלישע ז"ל ועדה גדון ] קיבוץ נתיב הל"ה

מתוך כתבה בעיתון מודיעין ניוז
0121/seirots/li.oc.swenm.www//:ptth
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.