קשרי המשפחה של יעקב (ג'קי) שורץ
חזרה לכרטיס החבר של יעקב (ג'קי) שורץ


מקרא:

מופיע ברשימת החברים

אינו מופיע ברשימת החברים


עפרה שורץ
יעקב (ג'קי) שורץ
יואל שורץ


יהודית שורץ

עדנה שורץ
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.