תמונות של ולטר הקצין (פרונט קמפפר, לוחם חזית)
חזרה לדף הסיפור ולטר הקצין (פרונט קמפפר, לוחם חזית)
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.