תמונות של סרני מספר על הקמת גבעת ברנר
חזרה לדף הסיפור סרני מספר על הקמת גבעת ברנר
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.