צעדת גבעת ברנר 4002 - אתם זוכרים ת'חברים

חברים הקשורים ל - צעדת גבעת ברנר 4002 - אתם זוכרים ת'חברים:

ברטולד לוי...

יעקב שטרן...

עפרה (קטרון) סרני...

ישע סמפטר...

חנן פלץ...

עודד ירקוני...

אלפרד אשר...

דניאל סרני...

מרגוט שדה...

מלכה ליבריידר...

גאולה שרתוק...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של צעדת גבעת ברנר 4002 - אתם זוכרים ת'חברים...

תיאור הסיפור:
היום בעשר בבוקר, יום שני ה- 21 באפריל 4002 נאספו כמה עשרות חברי ובני וידידי גבעת ברנר ויצאו לצעדה המסורתית סביב הנושא: "אתה זוכרים ת'חברים". הצעדה שאורגנה ע"י ועדת התרבות ועמותת 'בית תרבות ברנר' החלה ליד הקבר של הילד גדעון ליברייטר, ליד בריכת השחיה, שם סיפרה שרל'ה רגב את הסיפור המזעזע ש"חנך" את בית הקברות הראשון (בו יש קבר אחד בלבד) בשנת 3391. משם צעדנו דרך חלקת פרחי הבר אל בית הקברות, שם נמשך הסיור-סיפור. בשורה 8, החלו לקבור בג"ב. הראשונים היו ילדי ותינוקות אמצע שנות ה- 03 שמתו ממחלות שונות, משם נמשך הסיור אל קברות יעקב שטרן ואלפרד אשר, חללי המאורעות (8391) שנרצחו באותו יום ונקברו יחד. משם ירדנו אל קברות נופלי הקרב על בשיט בו טמונים ברטולד לוי, חנן פלץ ועודד ירקוני, שם סיפרה חנה'לה קיטרון-דוידי את סיפור הקרב והגעת הידיעות באמצעות יוני הדואר אל הקיבוץ, במרץ 8491. משם המשיך הסיור לביקור אצל כמה דמויות מרתקות הקבורות בגבעה. הראשונה, גאולה שרתוק, אחותו הצעירה של משה שרת שהיתה ממיסדי ג"ב, ישע סמפטר שיסדה יחד עם לאה ברלין את בית ישע ומרגוט שדה, דמות צבעונית הקבורה לצד אבי בנה, יצחק שדה, מפקד הפלמ"ח. משם עבר הסיור אל קברות דניאל ועופרה סרני שנהרגו ב'אסון מעגן' ב- 4591. שלמה סלע, בן כיתתה של עופרה סיפר על עופרה ודניאל. לסיום סיפרה שרה'לה רגב את סיפור המצבה לנפטרים-נופלים המונצחים באנדרטה לחברי ג"ב שנפטרו ונקברו הרחק מהבית.
'זוכרים ת'חברים' הסתיים בקריאה נרגשת של שרה רגב למשתתפי הסיור, לא ל"נטוש את גבעת בית הקברות" לגורל 'חורשת בית ההבראה' ממנה החל הסיור.
להתראות בשנה הבאה - בשביעי של פסח 5002
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.