השם - גבעת ברנר

תאריך: 0391

מקור המידע: ארכיון גבעת ברנר

חברים הקשורים ל - השם - גבעת ברנר :

אליעזר רגב...

עדה סרני...

משה צמח...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
השם - גבעת ברנר
0391.2.51 – אסיפה כללית
סעיף 4:קביעת שם לנקודה. נשמעו כמה הצעות: א.גבעת ברנר ב.בצרון ג.גבעת הדרום ד.חרות ה.תל צור ו.שער הנגב
אופן הצבעה: הוחלט שרוב של החברים הנמצאים באספה המצביעים בעד השם – הוא השם המתקבל. באולם נמצאים 87.
ההצבעה: גבעת ברנר 44 בעד
בצרון 61 גבעת הדרום 2 תל צור 3
הוחלט: שם הנקודה שלנו: ג ב ע ת ב ר נ ר
החברים מקבלים החלטה זו בשירת ה'אינטרנציונל'
0391.3.61 אליעזר רגב (מתוך 'פרקי אליעזר')
גבעת ברנר – זה השם שניתן לנקודה הקבועה של פלוגת הקבוץ ברחובות. כבר מוכנה התכנית. למטה, קידוח הבאר וחריש עמוק לפרדס, למעלה, על הגבעה כבר מוקם הבית הראשון. ניטעו הדונמים הראשונים של כרם הגפנים, ובמדרון הגבעה,חורשת אורנים, חורשת 'חירות'. והנה כאן ליד החורשה יוקם בית ההבראה של הקבוץ. יש מקום נרחב לגן הירקות כלענף שצריך להכניס. ויש התחלה לסידור המשתלה ולפיתוח הרפת. יפה המראה מעל הגבעה: מזה – הרי יהודה ועבר הירדן, ומזה – הים בתכלתו. למטה זרועות נקודות הדרום. והאופק רחב בלי סוף. "גבעת ברנר". אות זכרון לאיש, שעד היום הוא לנו קריאה וסמל.
משה צמח: יוני 1891
בתחילה היינו 'בני בלי שם'. קראו לנו 'עין חרודניקים', 'קיבוץ ליטא' ועוד את השם גבעת ברנר הציע לנו יצחק טבנקין. לא היתה לנו התנגדות לשם הזה, אולם פקפקנו אם יש לנו זכות לשאת את שמו של ברנר, שם שאליו התייחסנו בדחילו ורחימו. מאורעות 1291 ורצח ברנר הסעירו אותנו, והמאורעות האחרונים בתרפ"ט, העלו את כאב האבדה מחדש. כאשר גברו הלבטים בתוכנו בדבר קביעת שם הנקודה הבאנו את הבעיה לדיון בפני חברי מזכירות הקיבוץ המאוחד. טבנקין לא התלבט הרבה ופסק: "אולי אין לכם זכות לקרוא את יישובכם על שם ברנר, אבל לקיבוץ המאוחד – יש זכות!".
עדה סרני (ראיון 8891)
אז זה נקרא 'פלוגת עין חרוד', ואחרי זה צריך היה לתת שם. השם הראשון אשר הציע, נדמה לי, אליהו גולומב היה 'ביצרון'. זה לא מצא חן בעיני, מכיוון ש- enodrazzip בדיאלקט רומי, זה שם צחוק לשוטר. אני ל'פיצרדונה' לא אלך בשום אופן. ואז חשבו ובסוף יצא 'גבעת ברנר'.


האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.