לאה ברלין - המשך סיפור חיים

מקור המידע: חוברת זכרון

חברים הקשורים ל - לאה ברלין - המשך סיפור חיים:

ישע סמפטר...

לאה ברלין...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
(המשך)
בין האנשים שפגשה לאה בארץ ישראל היתה ישע סמפטר, יהודיה מאמריקה שהגיעה ארצה וחלמה לתרום לחלוצים, לעולים וכל הבאים בשערי הארץ. היא התיישבה ברחובות וביתה היה למקום מפגש לחשובי הארץ. לאחר שלאה וישע נפגשו הן החליטו להקים בית הבראה צמחוני בגבעת ברנר. ישע שמכרה את ביתה לד"ר וייצמן תרמה את הכסף, ולאה חברתה את יכולת הארגון. בגבעת ברנר לא ידעו איך ל'עכל' את שתי הנשים חדורות האמונה ובעלות הנכסים, ולאחר מספר אסיפות בשנת 4391 הוחלט לקבלן כחברות. ישע חלושת הגוף נזקקה לבית מסודר ובאוהלי הגבעה לא יכלה להיקלט. בינתיים השתלבה לאה בקיבוץ הצעיר בעבודות המטבח. בזמנה הפנוי החלה להריץ את הקמת בית ההבראה. באותה תקופה היה מחסור בכל, ובקיבוץ רצו לנצל את הכסף ל'צרכים מישקיים', אך לאה עמדה על שלה והבניין החל להיבנות. היא הביאה בנאי מומחה שיחד עם חברי הקיבוץ החלו במלאכה. לישע סודר חדר קטן ב'בית הגדול' ואת האמבטיה לה היתה זקוקה היא חילקה עם דיירי חדר החולים הסמוך. בזכרונותיה אותם סיפרה לאה לסופר משה שמיר שמור אותו 'ליל בנית הגג' - בו גוייסו כל חברי הקיבוץ ליציקה לילית של הגג. שאר החברים חיכו בצריף חדר האוכל להודעה החגיגית על גמר היציקה. כשהגיעה הבשורה, פרצו כל החברים בהורה סוערת עד אור הבוקר. בינתיים החלו לזרום חולים מבריאים ופצועים אל בית ההבראה, אותו ניהלה לאה ביד רמה. יחד עם ישע האדריכל ויינברג והגנן המסור דוד קסטן הקימו את הגן המופלא סביב. לאה שמומחיותה היתה בשטח ארגון בתי חולים הוזעקה לטבריה להקים שם את קופת חולים. לישע היה עצוב לבד והיא הוזמנה למקום. כשחזרו השתיים לגבעה חלתה ישע ונפטרה והיא בת 55. לאה שהספידה אותה הבטיחה לה חגיגית שבית ההבראה ששמו הפך ל'בית ישע' יפרח ויגדל. במלחמת העצמאות הפך המקום לבית חולים ולאה הצמחונית הסכימה בלית ברירה לשינוי התפריט...עד שוך הקרבות. עם הקמת המדינה גוייסה לאה לפרוייקטים ברחבי הארץ ומסירותה ויכולת הארגון שלה חוללו נפלאות. לאה היתה בין החברים שעזבו ב'פילוג' למצר סרני וחברים רבים עמדו במסיבת הפרידה וביכו את עזיבתה. בנצר סרני חשבה לאה הנמרצת בת ה- 86 שתוכל להקים בית הבראה במתכונת דומה, אך זה לא הצליח. את מרבית מירצה השקיעה בעזרה לאנשי המעברות ולנזקקים ברחבי הארץ . בגיל 07 ערכו לה מסיבה ושם היא התוודתה שהיו ויש לה חיים נהדרים.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.