שם המשפחה: גבעת ברנר- דמויות למזכרת

מקור המידע: ידע אישי ו"ספקולציות"

חברים הקשורים ל - שם המשפחה: גבעת ברנר- דמויות למזכרת:

אורי גאופ...

אליעזר דוד...

אברהם פסל...

יוסף (פוטשקה) בן אברהם...

יונה טושרר...

אסתר בורושק...

אשר צובל...

אסתר פוגל...

ראובן פדני...

ברוך גולדהקר...

יעקב ובר...

מקס קרונפלד...

יוסף מילצקי...

טובה בוסתנאי...

גרטשן מרגלית ורד...

איילה ארליך...

בנימין הילב...

ולטר ליפמן...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של שם המשפחה: גבעת ברנר- דמויות למזכרת...

תיאור הסיפור:
בגבעת ברנר במהלך השנים חיו ועבדו אלפי חברים, רובם הקימו בית וזכו לראות את משפחותיהם ובני ביתם גדלים מתבגרים ובונים בית לעצמם, בגבעה או מחוצה לה.
על הגבעה חיו לא מעט אנשים בגפם, חלקם פליטי מלחמה שצלקות החיים פצעו את נפשם וחלקם בחרו בדרך חיים עצמאית, לבד.
ביתם ומשפחתם, בחייהם ובמותם היתה גבעת ברנר.
כל מי שגדל בגבעת ברנר של שנות ה- 05 עד ה- 08 זוכר בחיבה את ולטר על הג'יפ של המים, את פוצ'קה עם הדלי והסמרטוט בדרך לסניטריות, את אורי גאופ, רכוב על הסוסה שושנה, ואחרי שנים יושב בנעליו ההולנדיות בעיגול ומברך את היוצאים והנכנסים, את רובניו חמורו וכלבו הנאמנים פוסעים בניחותא במעלה הגבעה, את אליעזר דוד, המעודד הנצחי של נבחרת הכדורסל, את גרטשן שמעולם לא 'נתפסה' נחה מעבודתה, את בנות 'חוג הנוער' שהגיעו לגבורות, אסתר בורושק, אילה ארליך, טובה בוסתנאי וכמובן את אנשי העבודה - בנימין הילב ומקס בקיטור, יוסף מילצקי ב'רימון', אברהם פסל וברוך 'קילומטר' ממטר, את יעקב ובר מהכרם, את אשר צובל מה'ננריה' ויונה טושרר מהמטבח.
חברים שיכולים להוסיף סיפורים ומעשיות על חברים וחברות אלו - יתרמו להנצחתם בזכרון הקולקטיבי של קהילת גבעת ברנר.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.