הגדת פסח של גבעת ברנר, אגדה

מקור המידע: יומן גבעת ברנר

חברים הקשורים ל - הגדת פסח של גבעת ברנר, אגדה:

דב שירן...

ישע סמפטר...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של הגדת פסח של גבעת ברנר, אגדה...

תיאור הסיפור:
פסח מרץ 8291 החליטו חברי פלוגת 'עין חרוד' ברחובות שהם חייבים לחוג את פסח - חג החירות ב"גבעה שלהם". המריבות על הקרקע היו בעיצומם, הסוכנות סרבה להעניק את האדמות והחלוצים החליטו לעשות מעשה. בערב החג הביאו חבית יין, ערכו שולחנות על ראש הגבעה וערכו את ליל הסדר 'כהילכתו'. שיכורים וגם מיין הצהירו אמונים לגבעת האבנים והתחייבו: "בשנה הבאה - סדר בגבעה".
3 חודשים לאחר מכן עלו על הקרקע..וכל השאר הסטוריה..

כך כתבו על ההגדה שלנו ב TENY

ההגדה חיה (ישע סמפטר 8391)
כיצד עלינו לחוג את חג הפסח? אם הכל נתון עדיין בהתהוות, כיצד ניצור את הצורה המתאימה לנו? ..במשך שנים היו חברי ג"ב מתכנסים בערב פסח לחוג את הסדר, בלי "סדר". אבל בשנת תרצ"ה (5391) עשינו צעד רדיקלי. הוצאנו הגדה משלנו. רדיקלי, חזרנו אל השורש! בתוך החברה היה מורה צעיר, מנעוריו שאב מן המסורת, וצירף את הנוסח. האמן שלנו עיטר אותה והכין את הכתב, משהו בין הכתב המסורתי לציור פוטוריסטי, אנשי המוזיקה שלנו התאימו מנגינות לשירים - וכל זה שוכפל בכמה מאות עותקים, אחר כך ישבו חברים בלילות, צבעו את הציורים ועסקו במלאכת הכריכה. לבסוף יצאה הגדה עשויה ברוב מאמץ ומסירות..".

דרכה של ההגדה (דב שירן 9691)
חברים רבים המסובים לסדר, וההגדה שלנו מונחת לפניהם, אינם יודעים או אינם זוכרים, אלו גילגולים עברו על ההגדה עד שקיבלה את דמותה הנוכחית.. ההגדה הראשונה הודפסה בשנת 5391 וכל שנה עברה שינויים עד שנקבע ב- 5591 הנוסח שאנו קוראים בו עד היום.

תרצ"ה 5391 - ההגדה הראשונה היתה מרוכזת סביב לרעיון - העליה לארץ. פרט לדף אחד המוקדש להבאת העומר, מספרת ההגדה על יציאה מן הגלויות למינהן והעליות לא"י: יציאת מצרים, גלות בבל עד העליה החמישית, לרבות עלייתנו על הקרקע. בהגדות הבאות עד תרצ"ח מובא תמיד קטע בלשון התנ"ך המספר על התפתחותה של ג"ב.

תרצ"ו 6391 - עדיין במרכז העליות לארץ, אבל בהתחלה מופיע נושא האביב. וכך מתגבשים 2 נושאים: האביב והחירות. ומובא השיר : "דין דן".

הגדות תרצ"ז 7391 ותרצ"ח - 8391 מאורעות הדמים בארץ, ומופיעים: עשר המכות, 'נחמו נחמו עמי' ופרקים מספר נחמיה.

תרצ"ט 9391 מופיעה תפילת הטל. בין 'ליל הבדולח' ופרוץ מלחמת העולם, מוכנסים 'שפוך חמתך', 'אליהו הנביא' ובסיום חזון אחרית הימים של ישעיהו, בשנה זו מוצא חד גדיא.

הגדת פסח - יש המשך
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.