בית גוברין

חברים הקשורים ל - בית גוברין:

אריה מאייר...

מוטי שיק...

יעל שטראוס...

נורית מאייר שיק...

דניאל ורדון...

דליה (רודנר) ורדון...

נעמי (היכל) מאייר...

חנן ירון...

גרשון זליגמן...

הגר שירן...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של בית גוברין...

תיאור הסיפור:
בסוף שנות ה- 05 ,ברוח ההתגייסות שאחזה בקיבוץ המאוחד, החליטה אסיפת גבעת ברנר לסייע לקיבוץ הצעיר בית גוברין שהוקם באותם ימים. על פי ההחלטה יצאו מספר בנים ובנות שזה עתה סיימו את שירותם הצבאי לבית גוברין והשתלבו במשק הצעיר. רוח ההתלהבות של השתתפות בהקמת קיבוץ צעיר אחזה בנוער וחלק לא קטן מהבנים הקים משפחה ונשאר בבית גוברין.
גבעת ברנר שלא כל כך התלהבה שמיטב הנוער יוצא לקיבוץ אחר לא הצליחה לשכנעם לחזור ועם השנים הצטרפו בנים נוספים, בעיקר במסגרות של 'שנה שלישית' לישוב הצעיר.
בין החברים שהתגייסו ל'עזרה למשק הצעיר' היה דניאל ורדון שנפל במלחמת ששת הימים.
לזכר דניאל שהתבלט גם בג"ב, בעיקר ברביעיית הזמר, מתקיים מדי שנה (מאז 8691) ערב "שירים לדני" במערה מרהיבה בפאתי המשק.
עם השנים חזרו חלק מהחברים לגבעה, חלק עזבו לקיבוצים אחרים או לעיר וה'עזרה' לבית גוברין נסתיימה.. בין אלו שהתמידו ונשארו עד היום בבית גוברין אפשר למנות את חנן ירון.מוטי ונורית שיק.דליה ורדון, הגר שירן,שלום לוי ,אריה ונעמי מאייר, יעל קנטי וגרשון זליגמן.


האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.