חברים מספרים על חברת הילדים

תאריך: שנות ה- 05

מקור המידע: יעל ויטנברג

חברים הקשורים ל - חברים מספרים על חברת הילדים:

שייקה לוי...

דניאל ורדון...

יעל רוזי ויטנברג ...

ארנון טור...

עמי חיות...

תיאור הסיפור:
יעל ויטנברג מספרת:
נהוג היה במשק שלכל כתה, החל מכתה ו' , נקבע מדריך חברתי אשר דאג לפעולה
חינוכית שבועית, ל"צוותא" בכל יום ששי וכן היה מארגן טיולים מספר פעמים בשנה.
שני מדריכים זכורים לטוב בכתתנו, ארנון טור ועמי חיות.
הם דאגו לגיבוש חברתי, העבירו שיחות חברה ושיחות נפש ועמי, שהיה רקדן מעולה-
לימד אותנו ריקודי עם.
יעל ויטנברג : בכיתתנו היה אחד, שייקה-ישעיהו לוי שלימים היה בשלישיית ה"גשש החיוור"
הוא הגיע למשק במסגרת עלית הנוער מקבוץ עין כרמל, אח"כ הועבר לכתה שלנו
ויצא לצבא עם הכתה מעלינו, של תמר מור, עדנה חיות וכו'
באותם השנים היה פעיל מאד בחיי התרבות, היה שר, משתתף בכל מיני סקצ'ים וכו'.
דרך אגב, שייקה היה בן זוגי ל"שבתות שירה" בהן היינו נוסעים לקבוץ אחר כדי ללמוד
שירים חדשים וללמדם לאחר מכן במשק וכן לארגן "מקהלות כיס", שירה בציבור וכו'.
ארנון היה המומחה לשירים ובעיקר לשירים הרוסיים שכה התחבבו עלינו בשעתו.
בכתתנו שהיתה ידועה באהבתה לשירים ו"קנונים", התפתחה חבורת הזמר שבראשה עמד
דניאל ורדון ז"ל שנפל במלחמת ששת הימים.
חברים נוספים היו:גבי גבריאלי, יצחק לוי, יצחק תדמור, יורם אורן ומנשה ארבל.

שייקה לוי
בכיתתנו היה שייקה-ישעיהו לוי שלימים היה בשלישיית ה"גשש החיוור"
הוא הגיע למשק במסגרת עלית הנוער מקבוץ עין כרמל, אח"כ הועבר לכתה שלנו
ויצא לצבא עם הכתה מעלינו, של תמר מור, עדנה חיות וכו'
באותם השנים היה פעיל מאד בחיי התרבות, היה שר, משתתף בכל מיני סקצ'ים וכו'.
דרך אגב, שייקה היה בן זוגי ל"שבתות שירה" בהן היינו נוסעים לקבוץ אחר כדי ללמוד
שירים חדשים וללמדם לאחר מכן במשק וכן לארגן "מקהלות כיס" , שירה בציבור וכו'.

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.