בננות

תאריך: 6491-3691

מקור המידע: לקסיקון ג"ב

חברים הקשורים ל - בננות:

אריה לייבלה גורביץ...

משה צמח...

ציקי חרט...

זליג דרוקר...

יוסף קטרון...

יצחק טוכמן...

מאיר מזרחי...

פפה (יוסף) אזולאי...

יוסף דובינסקי...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
הנסיון הראשון לנטיעת בננות נעשה בשנת 6491 בשטח פיינשטיין ונכשל. ענף הבננות הוקם ב- 2591 ופעל עד שנת 3691. שטחי הבננות היו באדמות המערביות קרוב לפסי הרכבת. בענף שהצריך כוח פיזי רב, עבדו יחד ותיקי וצעירי החקלאים של ג"ב (יוסף קטרון, טוכמן, זמי דרוקר, משה צמח, מאיר מזרחי, ליבלה, דובינסקי, פפה, ציקי חרט ועוד) ויחד איתם בני החטיבה הבוגרים. תנאי האקלים, בעיקר קרות, פגעו במטע ויחד עם בעיות שיווק הוחלט שלא לחדש את הנטיעה, הענף התחסל ועובדיו התפזרו בין ענפי המשק.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.