עוד על 'קיר המוות' או בית המכס

מקום: גבעת ברנר

תאריך: 0391

מקור המידע: שלמה רגולר

חברים הקשורים ל - עוד על 'קיר המוות' או בית המכס:

קראקל...

אנשל ניר...

שלמה רגולר...

איסר קפלן...

אליעזר רגב...

תיאור הסיפור:
את רעיון בנית מבנה לחברים משאריות בניין הגה קראקל, אחד החרוצים בגבעה ומסורים לרעיון הקיבוצי. התנאי שלו היה - לא על חשבון העבודה. המבנה הוקם וגרו בואיסר קפלן, אנשל, אליעזר רגב ושלמה רגולר. המבנה נקרא גם 'בית המכס' כי השקיף על המקום אליו נהגו זוגות אוהבים להתבודד, וטענו שמשגיחים עליהם. לשם גם הגיעו החברים לקבל 'מנורה כחולה', תרופת הדור להורדת פרונקלים. יום אחד תפס קרקל את איסר עובד במקום, השעה היתה אחר הצהריים, יום שישי ולא עזרו כל הטענות שיום העבודה תם. קראקל ארז את חפציו ועזב את ג"ב.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.