הקרב על בשיט

תאריך: 8491

מקור המידע: חוברת זכרון לעודד

חברים הקשורים ל - הקרב על בשיט :

חנן פלץ...

ברטולד לוי...

עודד ירקוני...

גדעון שמבק...

אלחנן ניר ...

יעקב (ג'קי) שורץ...

ישעיהו אניס...

פרץ שחם...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של הקרב על בשיט ...

תיאור הסיפור:
עודד ירקוני כמו רבים מבני גילו בגר באווירת המאבק לעצמאות ויצא לאימוני שדה של 'ההגנה'.
חבריו סיפרו שהוא לקח את האימונים בצורה רצינית יוצאת מהכלל ותבע שישתפו גם את בני גילו בקרבות. 
ב- 03 במרץ 8491 יצא יחד עם מחלקה מג"ב לפעולה בכפר בשיט שליד גדרה.
מפקד הכיתה גדעון שמבק והלוחמים 
ברטולד לוי וחנן פלס, ג'קי שורץ וישעיהו אניס, אלחנן ניר, פרץ שחם ומקלען מחפץ חיים נשלחה לפני הפלוגה לתפוס גבעה ולקבל את פני האוייב בהפתעה. הכוח התחפר והסתווה ועם שחר החל הקרב. ה'ברן' הפיל חללים רבים בקרב הערבים אך לאחר שחדל לפעול בשל תקלה, נאלץ הכוח שכותר לסגת. הגשם שניתך איפשר לכיתה לסגת מעבר לכביש בריצה כאשר הם משאירים את גופת חנן על הגבעה ונושאים (פרץ שחם) את ברטולד שנפגע ברגלו. שני ה'סטנים' שעדיין פעלו ורימון שזרק עודד סייעו לכוח לפרוץ את הטבעת . בזמן הריצה לכביש ברטולד נפגע בראשו ועודד נורה בחזהו ורק בנס נחלץ שאר הכוח מרודפיו . יונת הדואר שנשלחה מהקרב הגיעה תוך דקות לגבעה עם הבשורה המרה.
גבעת ברנר הוכתה בהלם עם היוודע על נפילת שלושת הלוחמים בקרב. ילדי גבעת ברנר ביכו את הנופלים בשיר
ומספד, במיוחד את הנער, עודד. חודש וחצי לאחר נפילתם הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל.

לינק לסיפורו של עמיר לוי על אביו ברטולד
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.