קינות

תאריך: 9291

מקור המידע: ישע סמפטר

חברים הקשורים ל - קינות:

ישע סמפטר...

תיאור הסיפור:


מתוך 'אוד מוצל מאש'
קינות
על שבעת הימים בא"י מן ה- 32 עד ה- 13 באוגוסט 9291

בעת צרה, יש בוכים נאמנה
כי עין דומעה המכאוב תקל.
ויש משועים וידם אל על
ויש הפורשים לשינה.
ויש עת עקרב רעלו בם יגיר
ידעו רק אחת - לשיר ולשיר.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.