צריף 01

מקום: גבעת ברנר

תאריך: שנות ה- 03

מקור המידע: שלמה דגני

חברים הקשורים ל - צריף 01:

שלמה דגני...

יהושע קמיאל...

תיאור הסיפור:

באמצע שנות ה- 03 נבנו מספר צריפים באיזור שמול בית הכנסת של היום. בכל צריף היו 5 חדרים. בשניים החיצוניים גרו רווקים וב- 3 הפנימיים גרו משפחות. גודל החדר היה 21 מ"ר. השירותים והברז היחיד היו בחוץ וכתאורה שימשו 2 לוקסים על נפט. כולם היו מרוצים, אחרי האוהל זה היה..רמת חיים!
ב'צריף 01' גרו בין השאר משפחות קמיאל ודגני והוא היה מרכז תרבותי עצמאי. השילוב של ליטאים וייקים היה אטרקציה שמשכה לצריף חברים רבים.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.