הקמת גבעת ברנר חלק ראשון

מקום: אל 'הנקודה'

תאריך: 6291 - 8291

מקור המידע: אברהם כץ

חברים הקשורים ל - הקמת גבעת ברנר חלק ראשון:

אסתרקה רגב...

עדה סרני...

יעקב שטרן...

משה סיצ'וק...

חיים בן אשר...

יצחק מור...

אברהם כ"ץ...

אסתר בורושק...

עטרה סיצ'וק...

חיים אנצו סרני...

משה צמח...

שרה זברינה - שרודק...

גאולה שרתוק...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של הקמת גבעת ברנר חלק ראשון...

תיאור הסיפור:
'חבורת הדרום' - קבוצה ליטאית שהתמקמה באוהלים על מגרש חכור אצל איכר פרטי ברחובות (ברח' יעקב מאחורי 'בית העם'). קשיי הפרנסה היו עצומים, העבודות המכניסות היו בניין וחפירת בארות, אבל רובן היו תפוסות. הקבוצה נאלצה לעסוק בעבודות 'קבלנות' כמו קילוף שקדים שהרוויחו בהן 6 גרוש ליום (שילמו לפי פח נפט). בפרדס הרוויחו אז 51 – 71 גרוש ליום. עם עקירת כרמי השקדים והענבים והפיכתם לשטחי פרדסים קיבלה הקבוצה את עבודת העקירה שכללה הוצאת הגפן עד קצה השורש (הביצה) ששכן בעומק חצי מטר והוצאת יבלית לאחר ניקוי השטח. הייאוש ממצב העבודה הוביל להחלטות הרות גורל כמו הקמת לול וגן ירק. את הלול בנו מפחים וקרשים ישנים אך בשביל האפרוחים היו צריכים השקעת עתק של 5 לא"י. אברהם כץ שכנע פרדסן ליטאי בשם שוורץ ללוות לו את הכסף והלול הוקם (ההלוואה לא הוחזרה אך שוורץ היה לידיד הקבוצה עד סוף ימיו). גן הירק הניב ובתנור שנבנה נאפה לחם שחלקו נאכל וחלקו נמכר.
חלק מהקבוצה החל לעלות לנקודות ברחבי הארץ, ברוחמה וברמת רחל אך הגרעין הליטאי החליט ללכת ל'עין חרוד'. ב- 4 ,7291 חודשים לפני הקמת 'הקיבוץ המאוחד' יצאה הקבוצה ברגל לעין חרוד. חלק מהחברים עבר לעין חרוד ורובם חזרו לרחובות. בינתיים הצטרפו חברים נוספים לקבוצה, חיים בן אשר מגבעת השלושה, גאולה שרתוק ושרה זברינה, יצחק בלומברג (מור) ואחרים. בהחלטת הקיבוץ נשלחה חלק מהקבוצה לנס ציונה שם התגוררו בחצרה של משפחת לרר, מייסד המושבה. אל חברי הקבוצה שעבדו בכביש ובפרדסים הצטרף משה צמח מ'עין טבעון' ומניינם עלה ל- 02 חברים וחברות.
קיץ 7291היה 'חם'. בועידת ההקמה של ה'קיבוץ המאוחד' בגבעת השלושה התגוששו ברל וטבנקין בסוגייה אם הקיבוץ יהיה קטן ואינטימי או 'גדול וגדל'. גבת עלתה על הקרקע, קב' שילר עלתה בכוחות עצמה וכסף מגליציה, וטבנקין וסרני החלו לתכנן את היציאה מרחובות אל ה'נקודה'. קבוצות 'מעיין' ו'ליטא' אוחדו עם 'ווהלין' מחדרה ולרחובות הגיעו עוד, משפחת סיצ'וק, אסתר בורושק ואסתרק'ה.
מסמילנסקי שחיפש שטח של 005 דונם לפרדס ומהקק"ל שלא הסכים למסור 002 דונם, נותרה גבעת אבנים ו- 05 דונם, אליהם הוחלט להעביר את הצריפים והאוהלים מהחצרות ברחובות ובנס ציונה.
הרעיון היה לגור על הגבעה ה'יבשה' ולעבד את הקרקע הנמוכה יותר. המשך
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.