יעקב ליון, יהודה חרש - חורשי השטוצרים!

תאריך: שנות ה- 05

מקור המידע: שמואל קמיר

חברים הקשורים ל - יעקב ליון, יהודה חרש - חורשי השטוצרים!:

שמואל קמיר...

יעקב ליון...

יהודה חרש...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
יום אחד, כאשר יצאנו לעבודה, ראינו לפנינו את ה 2D-טרקטור שרשראות דומה לזה העומד לפני מחסן הבגדים נוסע וראש נהגו עטוף
תחבושת לבנה ענקית בעלת בליטה מפלצתית במקום הלחי הימנית. עצרנו ושאלנו בדאגה: "יעקב מה קרה לך? האם יש לך כאב שיניים? איך התנפחת כך?" והתשובה: "זו לא נפיחות, זה טרנזיסטור, אני שומע את משפט
אייכמן".
תחילת עבודתו של יעקב ליון במספוא-עג"ש היתה רצופה תקלות שונות ומשונות. לילה אחד הוא היה צריך לחרוש חלקה מסוימת. חרש
וחרש עד שהגיע לקו הברזים, חרש גם את הברזים ולא הרגיש כלום. היה ממשיך לחרוש עד סוף השדה אילמלא תקלה קטנה. לאחר שהמחרשה עקרה ברזים מספר היא נתקלה במגוף ולא הצליחה לעקור אותו. סיכום ה"חללים" באותו לילה: שבעה ברזים, שיבר אחד ושני להבים על מחרשה. עד כאן הסיפור המקורי, אך ישנו המשך!
כאשר סיפרתי את הסיפור באחת המסיבות של עג"ש, קם יעקב והכחיש כל שייכות למעשה בהטילו את האשמה על ג.ג. שכפר אף הוא באשמה. התחיל ויכוח בו כולם האשימו את כולם והסכימו רק בנקודה אחת: מ. לא עשה זאת! ולמה? מפני שאפילו ותיקי הוותיקים של גבעת-ברנר לא זכרו מתי ראו את מ. עובד בכלל, ועובד בשדה בפרט!
יהודה חרש, לעומת זאת, הביא סיבות מקילות לאחר שהודה במעשה. ביום שישי נשלח בחור לסמן את הברזים כדי שייראו לעיני הטרקטוריסט הקוצר את הירק לרפת בשבת. הבחור תקע בכל ברז גבעול תירס גבוה ויפה לתפארת. יהודה חרש בא לקצור ולא ראה את הברזים אלא את גבעולי התירס היפים וכמובן שקצר אותם. אומרים שקצר שלושה ברזים ונעצר ברביעי שפרץ ממנו זרם מים אדיר והרטיב אותו ואת הטרקטור. - הדברים נאמרים בשם אומרם.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.