מעשה בפרד אדיה ו..יוקי

תאריך: שנות ה- 05

מקור המידע: שמואל קמיר

חברים הקשורים ל - מעשה בפרד אדיה ו..יוקי:

חיים פרנקפורטר...

יוחנן שטל...

שמואל קמיר...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
אדיה ומאירה, זוג פרדות בצבע לבן כהה או אפור בהיר, סחבו
במשך שנים רבות מחרשות, משדדות ועגלות בדרכי העפר ובשדות
גבעת-ברנר. כאשר סיפרתי ליוקי שאני מתכוון לכתוב על אדיה ראיתי
בפניו התרגשות כאילו נזכר באהבת נעורים. יוקי היה מדבר אל אדיה,
שר לו שירים ויש אומרים שכאשר איש לא ראה היה מספר לו בדיחות גסות
וצוחק עליהן יחד איתו. אדיה ומאירה עבדו כזוג שנים רבות והיו
נאמנים זה לזה עד שהמוות הפריד ביניהם. לאחר מות מאירה, ולאחר
שיוקי עבר לעבודה אחרת או התגייס לצבא, קרה לאדיה מה שקורה
לנשארים לבד בגיל מבוגר. הוא החל לגלות סימני עצבנות, ניסה למרוד
בעגלונים ויש אומרים שאיבד לגמרי את חוש ההומור והפסיק לצחוק
לבדיחות שיוחנן היה ממשיך לספר לו כשבא לחופשות. אחד הסימפטומים
לנברוזה המתפתחת אצלו היה סירובו הכמעט מוחלט לעבוד בעגלה יחידה.
פעם אחת הייתי עד למחזה כזה: בוקר בהיר אחד, חיים פרנקפורטר הזכור
לטוב, הלביש על אדיה את הרתמות, תפס אותו באפסר והביא אותו לעגלה
שעמדה ברחבת האורווה. שם סובב אותו וניסה להובילו אחורה כדי שיכנס
בין היצולים. בשלב מסוים אדיה הסיט אחורה את אוזניו, סימן מובהק
לכעס מתפרץ, חשף את שיניו והניף ראשו בתנועה מאיימת.
חיים עזב את האפסר ונסוג לאחור מבוהל. אדיה בשלווה מופתית חזר אל
מקומו באורווה והמשיך ללעוס את שארית ארוחת הלילה שנותרה באבוס.
חיים ניגש שוב, תפס את הפרד באפסר, הביא אותו אל העגלה, סובב אותו
ו... המחזה חזר על עצמו פעמים מספר. הסתכלתי על המחזה חצי מבודח
והצעתי את עזרתי. הבאתי את אדיה עד העגלה, סובבתי אותו, ראיתי את
האוזניים המתקפלות אחורה, את השיניים הנחשפות באיום והכנסתי לו
אגרוף בפרצוף בכוח כזה שכאבה לי היד לפחות שבוע. איני זוכר אם
תוצאות הפעולה החינוכית שלי האריכו ימים. אני יודע שבאותו יום
אדיה סחב את העגלה היחידה ללא מחאות נוספות כשבמוחו מחשבות נוגות
על כפיות הטובה של בני האדם וחוסר הכבוד שרוחש הדור הצעיר
לוותיקים.
הערה: יוחנן ואני ידידים טובים שנים רבות, אבל את הסיפור הזה לא
סיפרתי לו מעולם. למען האמת, מקנן בי עד היום חשש שמכת האגרוף
שהונחתה לפני יותר משלושים שנה על אפו של הפרד אדיה עלולה להעיב
על הידידות שלנו.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.