מעשה בעמרי צור 2

תאריך: שנות ה- 05

מקור המידע: שמואל קמיר

חברים הקשורים ל - מעשה בעמרי צור 2:

עמרי צור...

שמשון בן אשר...

שמואל קמיר...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
כאשר היינו מגיעים עם עגלת ירק לרפת, היו בני אדם נורמלים מחליקים למטה על הירק. לא עמרי. היו לו שתי שיטות ירידה מהעגלה. אשר היה עייף היה קופץ אל הגלגל האחורי של הטרקטור, משם אל הגלגל הקדמי ומשם למטה. כאשר היה עירני, היה קופץ על גב הפרה הראשונה שבשורת הפרות הקשורות לאבוס והיה ממשיך לקפוץ מפרה אחת לשנייה עד
סוף הרפת או עד שאחת הפרות היתה זזה ומפילה אותו ארצה. על כל פנים איני זוכר שראיתי אותו יורד בצורה רגילה, וגם איני זוכר שנפגע אי פעם באחד מתרגיליו. אי אפשר לספר הכל, אך אי אפשר מבלי להזכיר את אחד השיאים.
באותו זמן העמידה חברת החשמל עמודי מתח עליון מהתחנה באשדוד בתוך שדותינו. בטרם מתחו את החוטים המתחברים ביניהם, וסביב העמודים נזרע שדה תירס. כאשר התירס הבשיל והיה מוכן לקציר, נסעו שמשון בן-אשר, ה"מומחה" מטעם ענף הפלחה ועמרי צור "השוליה" מטעם ענף המספוא רכובים על טרקטור וקומביין לקצור את התירס. שמשון ישב על הטרקטור ועמרי חמוש בקלשון סידר את הירק הנשפך על העגלה. והנה, באחד המקרים, כאשר הגיעו אל אחד מעמודי החשמל החדשים, ניגש שמשון עד העמוד, עצר, נסע קצת אחורה על מנת שיוכל לעקוף את העמוד. הוא התכוון לחזור ולהתקדם כאשר - שומו שמיים! גשם בחודש אוגוסט! בקצה
העמוד, בגובה 71מטר עומד לו עמרי בנחת, מחייך ומפזר את "ברכתו" על כל הסביבה. ואת יתר מעללי עמרי ותעלוליו, אם עדיין לא נכתבו, הרי שהגיע הזמן להעלותם על הכתב כדי שישמשו אות ומופת לדורות הבאים. יש המשך
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.