תלמים ובורות בפרדס

מקום: רחובות

תאריך: שנות ה- 03

מקור המידע: נתן ניר

חברים הקשורים ל - תלמים ובורות בפרדס:

שלמה רגולר...

נתן ניר...

תיאור הסיפור:
נתן עבד עם שלמה רגולר בעשית תלמים בפרדס. זו היתה עבודת פרך. היינו מתלכלכים בבוץ. שלמה תמיד בחר את העבודות הכי קשות. אני רציתי להתחלף איתו, ללכת לברזים. הוא היה הולך במגפיים, הולך בבוץ ולא רוצה להתחלף. הוא עבד קשה מאד בבארות. הוא אמר שהוא מוכרח להיות דוגמא לאחרים. עד היום אני מתפלא איך הוא עשה את זה..
נתן עבד קבוע בפרדס סמילנסקי והתמחה בחפירת בורות. היינו עושים 04 - 03 בורות ליום במשך 3 שעות, והולכים הביתה.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.