בניית חדר האוכל 'החדש'

תאריך: 0691

מקור המידע: תולדות הבניה בג"ב - טיטה

חברים הקשורים ל - בניית חדר האוכל 'החדש':

מרדכי טיטה להר...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
חדר האוכל, המוסד המרכזי של החברה הקיבוצית היה צריף רעוע, בלה ומיושן. נבחרה ועדה לבירור פרוגרמת תכנון של בית האוכל החדש, לבחירת מתכנן ולליווי הקמת הבניין מתחילתו ועד מסירתו לציבור. ראשית היה קשה להגיע להנחיות מוסכמות עבור המתכננים. לא היתה בארץ דוגמא למטבח המבשל את כל הארוחות עבור 0002 אוכלים ומעלה. קיבוץ אפיקים שעמד לתכנן את חדר האוכל שלו באותו זמן שלח חבר לארה"בללמוד את הנושא. לאחר שהתקבלו מספר תכניות נבחרה תכניתו של הארכיטקט רוברט בנט, ולאחר הגשת הסקיצות ותכניות העבודה שנמשכו קרוב לשנה, ב- 6591 החלה העבודה.
תחילה נעשו עבודות הפינוי של אתר הבניין, פורקו וסולקו הצריפים והביתנים הסניטרים. אך היה קשה להמשיך באורח תקין בפעולת המטבח וחדר האוכל הישנים. אחת הדאגות המטרידות היתה כיצד למנוע את התמוטטות המבנה הרעוע של המטבח לתוך המרתף שנחפר לידו. כל ההכנות עלו בהרבה הוצאות. המימון בכללו היה עצמי. הגזבר אמר לבנאים : "יש לכם 000,002 ל"י לרשות המבצע וזה צריך להספיק, צאו לדרך". אחרי שהוצא הסכום הזה איפשרו אמנם להמשיך לבנות, אך הבנאים היו צריכים למסור דו"חות תלת חודשיים. כאשר נודע שהסכום הגיע ל- 000,009 ל"י פרצה שערוריה, אך היא נשכחה עם חנוכת הבית והתמורה הנפלאה מן התנאים הקשים של המטבח וחדר האוכל הישנים למפעל החדש. בנובמבר 0691 נפתחו שערי חדר האוכל לציבור האוכלים. אחרי 6 שנים, 3 שנות תכנון ו- 3 שנות ביצוע נשלם הבית המרכזי והמורכב ביותר בג"ב. 03 בעלי מקצוע ומלאכות שונות שיתפו פעולה. איסטלטורים וטכנאי קרור וחימום, חשמלאים, נגרים, זגגים וצבעים, דקורטורים, מסגרים, פחחים, עובדי בידוד ומומחים שונים עבדו יחד עם קבוצת הבניין והשלימו את ההיכל לשביעות רצון החברה כולה.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.