בית לוצ'נסקי

תאריך: שנות ה- 04

מקור המידע: תולדות הבניה בג"ב - טיטה

חברים הקשורים ל - בית לוצ'נסקי:

יעקב לוצ'נסקי...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
אחרי מלחה"ע השניה פגש אהרון ציזלינג את הפסל יעקב לוצ'נסקי בפריז, דיבר על לבו לעלות ארצה, והציע לג"ב להקים לו בית ליד בית ההבראה, כדי להבטיח תנאים נאותים לאדם בא בימים (אז בן 47).
ביוזמתו של ציזלינג הועבר חלק גדול מיצירות האמן למשכן בעין חרוד. הוא גם דאג למימון הבית הכולל את הדירה והאטלייה של האמן, שהמשיך ביצירתו עד גיל 001...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.