בניית גני הילדים ובית הספר

מקום: גבעת ברנר

תאריך: שנות ה- 03

מקור המידע: תולדות הבניה בג"ב - טיטה
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של בניית גני הילדים ובית הספר...

תיאור הסיפור:
גני ילדים
לתינוקות הספיק המקום בבתי הסוכנות. אך שני בתי הילדים בהם אחסנו בהתחלה אפרוחים לא סיפקו די מקום. כבר ב- 9391 נבנו 2 בתי ילדים וב- 1491 נוספו עוד שניים. רק ב- 4491 התחילו לתכנן את בתי ה'חמישיות'. הוקמו שני בתים עם מקום ל- 02 ילד בכל אחד. ב- 3491 הגיעה הילודה לשיא כל הזמנים – 07 ילדים! ויותר. ובכל אחד מהבתים התפוסה היתה מלאה, 52 - 32 ילד.

בית הספר
ב- 9391 כבר היה ברור שיש לדאוג להקמת מוסד רציני לילדי בית ספר. בשנים הראשונות לא היו מספיק ילדים לכיתה וכ'תגבורת' הובאו ילדי חוץ, בעיקר מקב' שילר. ההסתדרות הציעה להקים מוסד חינוכי גדול ברחובות ולזה התנגדו החברים והחלו לתכנן את 'גבעת בית ספר'. הוקמו 3 בתי כיתות, הרביעי נבנה ב- 4491, מטבח וחדר אוכל (כיום ספרית ב"ס), ביתן שירותים כולל מקלחות ובתי שימוש ו- 4 בתי מגורים בשכונה הראשונה העליונה – ההתחלה לשכונת 'שחרית'. ב- 2491 נוספה השורה השניה – 4 בתים שכללו גם מרתף עם שירותים. באותה שנה נבנה גם 'מועדון שילר' על חשבון שילר ועבור הילדים משילר שנשארו גם ללון שם בשל הדרך המסוכנת הביתה. ב- 3491 המשיכו ב- 4 בתים בשורה השלישית ועוד שני בתים לאחר שנתיים.
הארכיטקט אריה שרון יחד עם אדלמן חבר יגור השלימו למעשה את תכנית האב שהוצגה בשנת 5391.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.