הקמת הרפת

מקום: גבעת ברנר

תאריך: 4391

מקור המידע: תולדות הבניה בג"ב - טיטה

חברים הקשורים ל - הקמת הרפת:

מרדכי טיטה להר...

עקיבא אבני...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
הרפת התקיימה כענף כבר עם 5 הפרות הראשונות במחנה הפלוגה הארעי.בסוף 4391 הביא עקיבא אבני 04 פרות 'אוסטפריזיות' ושנה אח"כ עוד 04 מבית משפחתו בגרמניה. הפרות האלו הם האמהות והסבתות של העדר הגדול שלנו. רפתות א' וב' נבנו בזו אחר זו בתוספת 2 מתבנים ורפת המלטה. בשנת 6391 הוקמה מחלבה והחלב עובד בה ונמכר ל'תנובה' ובתי הילדים. הבנאים השקיעו עמל רב בבטונים של הקירות והרצפות ובהחלקתם. בור הזבל שלידם היה מוקף בחומת אבן מפוארת ואת השתן שמרו בבורות מיוחדים. איזור הרפתות היה תמיד צמוד מאד לבתי החברים. כן עלה בידי הרפתן הראשי, ממשפחה חקלאית טרום קיבוצית, לשכנע את המתכננים, כי אין מקום בעולם שבו הבהמות אינן צמודות לבית האיכר. התרחבות הענף הביאה לפיצול שטחו ובשנת 2491 הוקמה ה'רפת העגולה' . ב- 9491 נערכה בה ועידת הקיבוץ המאוחד. הרפת והסככה לידה נוקו וקושטו והועידה היתה מהמוצלחות וגם 'הורישה' למקום את שמו 'רפת הועידה'. המהנדס היה פרופ. היברשיים ובשל חוסר ברזל בניין בתקופת המלחמה, ניצל הפרופסור פסי קרוניות מפרדסים נטושים, רשת גדר וחוטי תיל לזיון קליפת הגג.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.