בית ישע וה'יציקה' הראשונה של גג רציני..

מקום: גבעת ברנר

תאריך: שנות ה- 03

מקור המידע: תולדות הבניה בג"ב - טיטה

חברים הקשורים ל - בית ישע וה'יציקה' הראשונה של גג רציני..:

מרדכי טיטה להר...

ישע סמפטר...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
המשוררת ישע סמפטר שהתגוררה ברחובות רצתה בערוב ימיה לתרום למפעל החלוצי והציעה לפלוגה להקים בית מרגוע צמחוני במימונה, אם נסכים שתקבע מגוריה באחד מחדריו . האסיפה אישרה ופרופ. רטנר הוזמן להכין תכניות. הבית הראשון, קומה אחת עם גג שטוח, בוצע מטעמי בטחון בחוזק מיוחד כעמדה קדמית בסביבה מדברית (!). היו בו 6 חדרים למבריאים עם 4-3 מיטות בכל חדר, שירותים מרוכזים, מטבח וחדר אוכל קטן.
..חוויה מיוחדת היתה יציקת הגג שלו. בפעם הראשונה נוצקו בידי קבוצת הבנין 04 קוב בטון בבת אחת. זה היה מבצע קשה בתנאים הפרימיטיבים של אז. המכשיר העיקרי היה דלי, בו הועבר החומר אל מערבל קטן וממנו אל הגג, ללא מעלית. ביציקה השתתפו 04 חברים ב- 2 ימי חמסין רצופים בחג השבועות 4391. לאור פנסי נפט נמשכה היציקה עד הלילה השני. חברים רבים התנדבו והצטרפו לעזרת הבנאים.
מחירו של הבית , בלי עיבוד סביבתי היה 5751 לא"י. ב- 6391 נוסף צריף עם 21 חדרים וב- 1491 נבנה ממול עוד בית בן קומה אחת עם 01 חדרים. שנתיים מאוחר יותר נבנתה קומה נוספת מעל על הבית הראשון, הודות לגג השטוח ובניגוד לתכנית.
בשנת 2491 נבנה בית בשביל אמא שטיין (אמו של עקיבא אבני) ובזה הוחזר החוב עבור 08 הפרות שמשפחת שטיין נתנה לג"ב. הבית השני שנבנה נועד לרופא המקום, ד"ר גלזר שטיפל אז גם במבריאים.
ישע סמפטר נפטרה ב- 8391, במלחמת העצמאות קלט הבית פצועים שבאו להבריא, ולא ניתן היה להמשיך על טהרת הדיאטה הצמחונית, כפי שצוואת המשוררת אמרה.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.