מלחמת העצמאות

תאריך: 8491

מקור המידע: ידע אישי

חברים הקשורים ל - מלחמת העצמאות:

ברטולד לוי...

מרדכי אידלסון...

עודד ירקוני...

הארי פריסטר אפרת...

שמחה יחיאל...

דיקי לקסברגר...

חנן פלץ...

ארנסט טירקהיימר...

שורה אושרוביץ...

חנה טוכמן...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של מלחמת העצמאות...

תיאור הסיפור:
כבר לפני מלחמת העצמאות היו חברים רבים בגבעת ברנר מגוייסים בפלמ"ח וביחידות שונות. חברי ג"ב שנשארו במשק לקחו חלק בפעילות מבצעית בסביבה, אחד הימים הקשים ביותר שעבר על הגבעה היה נפילתם של ברטולד לוי, חנן פלץ ועודד ירקוני בקרב על בשיט שליד גדרה. האבל היה כבד מנשוא והשכול נכנס כל בית בגבעה. לברטולד היו 3 ילדים בגילאים שונים, חנן היה חבר חדש יחסית ועודד, תלמיד י"א, היה הבן הראשון שנולד בגבעה ונפל בקרב.
לאחר הכרזת המדינה בה' באייר 8491 רקדו החברים והילדים עד אור הבוקר. למחרת כבר פרצה המלחמה. מרבית החברים נשלחו לחזיתות השונות ובמשק נותרו רק הנשים הילדים ומעט חברים שלא נקראו להלחם. בחודשים הראשונים למלחמה כל אזור הדרום היה בסכנת כיבוש ולכן נשמרה כוננות ודריכות רבה. ילדי הקיבוץ זוכרים את השיירות שירדו דרומה, אותם ראו מה'שער האדום' וב'סימטה'. אחד המאורעות הדרמטיים היה
פינוי ילדי דורות שכמעט הסתיים בטרגדיה. הכפרים סביב ג"ב, מראר, עקיר וזרנוגה ננטשו.  במהלך המלחמה נפלו 8 חברי גבעת ברנר: מרדכי אידלסון, עולה חדש שהגיע עם 'שבתאי לוז'ינסקי ונקלט במשק נפל בקרב, שורה אושרוביץ שעלה על מוקש ליד גמזו, הרי פריסטר אפרת שנפל בחזית הדרומית, ארנסט טירקהיימר, אבא של עמרי נדרס בחיפה ע"י משוריין בריטי, דיקי לקסברגר נפל בקרבות הנגב ליד חוליקאת.  במערכה על הגנת קיבוץ עין גב נהרגו בהפגזה בהפרש של יום, חנה טוכמן, אשתו הראשונה של יצחק טוכמן ולאחריה יוסף קליינמן, בעלה הראשון של שולמית קליינמן לימים טוכמן. בסיום המלחמה חש הישוב כולו ברווחה קצרה ש'התקלקלה' בצורת פירוק הפלמ"ח ע"י בן גוריון.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.