דיון במצב התרבותי

מקום: גבעת ברנר

מקור המידע: יומן 1391

חברים הקשורים ל - דיון במצב התרבותי:

שלמה רגולר...

חיים בן אשר...

תיאור הסיפור:
הערב: אסיפה כללית לדיון במצב התרבותי בפלוגה לאור הדו"ח שמסר יצחק 1391
שלמה רגולר: בזמן שהודענו על השיחות פגשו אותנו בלעג ובצחוק. עצם היחס הזה, קומץ אנשים שבא לשיחה הזו – כל זה מרפה את הידיים. אולי צדק זה שאמר שאין ועדת תרבות אלא ועדת שעשועים! איני סבור כיצחק שיש לנו נסיון ודרך סלולה. הנני כופר בזאת. אנו נמצאים כל הזמן בסימן של נסיונות – ירח לימוד, מסיבות וכד'.
בן אשר: אין לי תרופה בדוקה לשאלה התרבותית. בוודאי ניכשל עוד, לא פעם. ועדת תרבות צריכה להיות מוכנה לאדישות הקהל, ולא להתפעל מזה. אחת לא תוכל לעבוד. בענין השפה, הנני מציע את הצעתו של זאב ז"ל: לארגן חבר קנאי לשון – 57 איש, שיקבלו עליהם לדבר עברית בכל הזדמנות, ולהכניס את יתר החברים למסלול הדיבור העברי...
הילל: זוהי שאלה פסיכולוגית קשה מאד. לחלק גדול של חברים הנמצא כאן מתווספים בכל פעם חדשים מאותה ארץ, ופעולת ועדת התרבות אינה מספיקה. אין חוסר תרבות. האנשים האלה גדושי תרבות, אמנם זרה, והם מסתפקים בזה. אין לי תרופה.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.