כיצד ניצלו ילדי דורות ?

מקום: חזית הדרום

תאריך: 8491

מקור המידע: (מתוך ידיעון דורות אפריל 0891)

חברים הקשורים ל - כיצד ניצלו ילדי דורות ?:

גד ממוט...

יצחק ברודו...

נתן רשף...

פנחס דינור...

פטר דן ליאור...

שמואל לייזרוביץ...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
כיצד ניצלו ילדי דורות ?
לאחר שקיבוץ דורות הופצץ מהאויר הוחלט לפנות את האוכלוסיה הבלתי לוחמת צפונה, 'מבצע תינוק' קראו לפעולה זו. האויב המצרי התקדם וב- 8491/5/32 נודע לחברים על הפינוי. בליל ירח מלא יצאה שיירת המשוריינים עם המפונים צפונה. בדרכי עקיפין מתישות פילסה השיירה את נתיבה לכיוון כביש החוף. בטרם עלתה על כביש כפר ורבורג - באר טוביה נעצרה השיירה.
באותו לילה התמקמה מחלקת ההגנה של ישובי הדרום ליד כפר ורבורג. במחלקה עליה פיקד נתן רשף היו חברים מג"ב *, נען וחפץ חיים. בשל הידיעות על התקדמות המצרים וכוונתם לעלות על רחובות הוטל על המחלקה למקש את הכביש המוליך צפונה ולחסום אותו בכל מחיר. המצרים כבר הגיעו במערב עם 03 טנקים לאשדוד הערבית כשמטרתם ניתוק הנגב. אנשי המחלקה ערמו גל אבנים ומתחו מסך שקים לרוחב הכביש כדי לצופף את הכוח המצרי בקטע הממוקש כך שתושג תוצאה קטלנית מירבית. והנה הבחינו בחצות הלילה בשיירה לה ציפו. רעש המכוניות נשמע למרחוק. נתן רשף מפקד המחלקה וידא טלפונית שאין שום שיירה שלנו בדרך. המחלקה על 3 כיתותיה נדרכה והתכוננה למכת האש כאשר תעלה השיירה על 41 המוקשים. השיירה התקרבה ועצרה במחסום הממוקש. נתן שביקש לדעת פעם נוספת על מצב השיירה בטרם יופעלו המוקשים פנה אל מארב המחלקה מאחור. לפני שנתן את הפקודה הציץ להרף עין אל המכוניות הדוממות והבחין לתדהמתו במיטות ילדים לבנות. מי אתם? צעק לעבר האשנבים החמושים...משהתבררה זהותה האמיתית של השיירה היא ניתקה מיד מזירת הבלהות, שנצטיירה כבר בדמיונו של נתן.
לשאלה מה היית עושה לו הינו מפוצצים את שיירת הילדים, רמז לאקדחו והפטיר: "כאן נותרו לי עוד מספר כדורים". שנים רבות לאחר הארוע ספר נתן רשף בעדותו כי נעשה כאן נס משמיים: "איזה מלאך עבר ולחש לי להסתכל תחילה בטרם יופעלו המוקשים".
כשם שניצלה השיירה בשל הגורם האנושי, כך גם נקלעה למארב המסוכן. חרף הקשיים בקיום הקשר לנגב המנותק נותר עדיין אדם אחד בשרשרת המקרים, שיכול היה להתריע ולמנוע את הצפוי. היה זה האיש אשר על בריכת המים בכפר ורבורג שלא קיבל את השדר על בוא השיירה מהנגב. אותה שעה נפלה עליו תרדמה כבדה. ואכן צירוף מקרים בשעת סכנה היה זה. רק תושיה נדירה של הרגע האחרון מנעה את סגירת המעגל החשמלי. נמנע אסון שאין להעלותו על הדעת כי בשיירה היו כל 47 ילדי דורות. **

* עוד חברי ג"ב שהשתתפו: גד ממוט, יצחק ברודו, שמואל לזרוביץ, פנחס דינור, פטר ליאור
** יחד עם ילדי דורות היו גם ילדי יד מרדכי, רוחמה ונגבה.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.