סליקים

תאריך: 6391

חברים הקשורים ל - סליקים:

נתן רובין...

עקיבא אבני...

גד ממוט...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
עם פרוץ המאורעות ב- 6391 עלתה הבעיה איך להסתיר את הנשק שנועד להגנת הישוב מעיני הבריטים.
על נתן רובין וגוטשי הוטל להסתיר (להסליק) את הנשק. הסודיות היתה מוחלטת ורק מי שלקח חלק בעבודה היה שותף סוד. גוטשי קיבל לעזרה את עקיבא אבני ויחד הטמינו רובים בצינורות ברזל שמולאו בקלציום לספיגת הלחות. הרובים עצמם נמשחו בגריז ושמן ונעטפו בנייר פרגמנט. הצינורות הממולאים הוטמנו בבורות בעומק 3 מטרים (מגלי המוקשים היו יעילים עד 5.1 מטר).כל ההסלקה נערכה בלילה כאשר האיזור מוקף שומרים מכל עבר. לילה אחד בעת חפירת בור בפרדס כאשר הוצבה שמירה קפדנית מול ג"ב נשמעה קריאה בערבית: "מין הדא?(מי זה?). מעליהם ניצב הערבי שגר ב'פרדס הנוצרי'. הוא שמע את דפיקות הטוריה ויצא לברר את פשר הדבר. הבור 'נשרף'.
בזמן החפירה היה צריך לסלק מהאתר כמויות גדולות של אדמה ולצורך עבודה זו 'הושאל' החמור של החצרן ועגלתו. לילה אחד ברח החמור והעגלה וערימת העפר נותרו במקום. גוטשי ונתן נרתמו במקומו ליצול ויחד משכו את העגלה ממקום הסליק. לאחר מכן העירו את החצרן אורי שטיינברג והודיעו לו שהחמור נראה בורח. הוא קילל אותם אך לא ידע על 'השאלת' החמור והעגלה בלילות.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.