סיפורי פרות

מקור המידע: עקיבא אבני

חברים הקשורים ל - סיפורי פרות:

עקיבא אבני...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
· לפרה הראשונה בג"ב קראו 'סולטנה', פרה ביירותית אדומה שהמליטה עגלה (חומה?) בשם 'עלייה' שצאצאיה (דור 81) חיים ברפת של היום.
· את 5 הפרות הראשונות של ג"ב קנה עבורם סורקין מעין חרוד
· הרפת שכנה בצריף משותף עם הנגריה והאורווה. כשנולד העגל הראשון לא נמצא לו מקום ועקיבא נכנס למזכירות וקשר אותו לרגל של השולחן, וכך נמצא לו בית..
· ב- 2391 קנה עקיבא עגל במושב עטרות במחיר 6 לירות ב- 6 תשלומים חודשיים. את הדרך לקיבוץ עשו יחד באוטובוס.
· פעם אחת מכר איכר אחד מחו"ל לג"ב את הפרה הטובה ביותר שלו. שנשאל לסיבה ענה שהפרה הזו עושה לו צרות ועוברת כל הזמן את תעלות המים המפרידות בין שטחי המרעה והוא חייב להחזיקה ברפת. לג"ב באותם ימים לא היתה בעיה כזו כי לא היה מרעה. לאחר מספר שנים שהחלו בג"ב הפרות לצאת למרעה היתה פרה שתמיד עברה את הגדרות –היתה זו הבת של אותה פרה 'עצמאית'..
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.