להיות פועל חקלאי..

תאריך: שנות ה- 02

חברים הקשורים ל - להיות פועל חקלאי..:

עקיבא אבני...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

מספר עוברי בחינות הבגרות לא היה רב. העיתונים הגדולים נהגו לציין את שמות הבוגרים ולאן מועדות פניהם. עקיבא (אז הנס) התעקש שהעיתון "המבורגר פרמצנבלט" יכתוב: "עוזב את בית הספר במגמה להיות חקלאי". מוריו התעקשו וביקשו שישנה לפחות ל"אגרונום" אבל הנס התעקש ונשאר עד יומו האחרון חקלאי (בגרמניה של אז כבוד מפוקפק ביותר).
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.