לאמו של עודד

מקום: גבעת ברנר

תאריך: 8491

מקור המידע: יומן גבעת ברנר

חברים הקשורים ל - לאמו של עודד:

יוסף ריאטי...

עודד ירקוני...

תיאור הסיפור:
בחזרי מהלוויה חשבתי על צערה הגדול של אמו. תארתי לעצמי את מצבה של אם במקרה אסון כזה.
הבן הנו צעיר, ואך מתחיל להראות להורים את תוצאות פרי עמלם הרב בחינוכו במשך 61 שנים ומעלה. מגיל הימים הראשונים, ימי ילדותו, ימי לימודיו, עמלו בשבילו הרבה. הבן גדל, היה לאיש עבודה, בספורט , בחברה. היה מוכן לעשות הכל למען החברה. והנה הלך לקרב כפי שצווה עליו, מלא תפקידו ונפל. אך בכל זאת עוד יש ניחומים בפינו לאמו: הוא מת תוך מילוי תפקידו בקרב למען עמו ומולדתו.
יוסף ריאטי (כתה ז')
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.