בן הגבעה היה עודד

תאריך: 8491

מקור המידע: יומן גבעת ברנר

חברים הקשורים ל - בן הגבעה היה עודד :

עודד ירקוני...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
בן הגבעה היה עודד - אחד בגדולים בחברת הילדים. פעיל היה בחברתנו והרבה להתעניין בספורט. יום יום ראינו אותו מתהלך בינינו ובת צחוק על פניו. לרבים מאתנו היה מופת במשחקי ספורט ושחיה. והנה יצא לפעולה ראשונה ונפל בקרב. בערב יציאתו עוד התלוצץ ומצב רוחו היה מרומם, הוא שמח כנראה, למלא תפקיד חשוב זה.
כרעם הלמה אותנו הידיעה המחרידה שעודד איננו עוד. לא יכולנו להאמין בראשונה שהוא לא ישוב ושאנו לא נראהו עוד. יחד עם עודד נפלו גם שני חברים יקרים ברטולד לוי וחנן פלץ. כגיבורים נפלו השלושה בעד מולדתנו. אנו הילדים נזכור את עודד ונשתדל למלא תפקידים באחריות כשם שהוא היה ממלאם
כיתה ז'
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.