לנשמת עודד

מקום: גבעת ברנר

תאריך: 8491

מקור המידע: יומן גבעת ברנר

חברים הקשורים ל - לנשמת עודד :

אחי ברנד...

עודד ירקוני...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
ילדים מבכים את עודד ז"ל
לנשמת עודד ז"ל – אחיעזר ברנד (כיתה ד')

עודד, עודד לא יחת מפני כל
לוקח מאתנו בלי אומר וקול!
לא רצו לקחתו לפעולת התגמול
אך הוא הרעים בקולו הצלול:
אם לא תקחוני כי אז אשא רגל
ואבוא בעצמי אל שדה הקטל.

הם אומרים: הן צעיר אתה
וצעירים – אל לנו קחת
אך עודד על דעתו - דעתו האחת
לקח תקחוני ואם לאו -
אבוא בעצמי אל שדה הקרב

לאחר טענות ומענות ריב ומדנים
הסכימו לקחתו להלחם בערבים

הם במערכה ולשלומם כל הקיבוץ חרד
הגיעה יונת הדואר המודיעה על מות עודד
עודד, עודד לא ייחת מפני כל
לוקח מאתנו בלי אומר וקול!
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.