8291 - האמא הראשונה

תאריך: 8291

מקור המידע: עדה סרני

חברים הקשורים ל - 8291 - האמא הראשונה:

עדה סרני...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
עדה סרני מספרת (ראיון 8891)
זו היתה שנת בצורת ועכברי השדה פלשו באלפיהם. לנו אמנם לא היה מה לאכול, אבל בשביל העכברים היה הרבה. היו קירות מעץ, בלי תקרה, בלי רעפים, והעכברים רצו למעלה. איך התרגלתי? כנראה מרוב עייפות..מים צריכים היינו להביא משילר על החמור המפורסם ו- 4 פחי המים (חשבנו אז שהחמור הוא החבר החשוב בפלוגה).
ב- 3-2 שבועות הראשונים, את המרק לילדות היו צריכים להביא משילר, כי לא היו ירקות, לא היה שום דבר. ובכל זאת הרגשתי טוב, לא זוכרת את השנים האלו כסיוט, כמו השנה הראשונה במושבה, ברחובות.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.