8291 - סמילנסקי וחמור גמיש

תאריך: 8291

מקור המידע: אברהם כץ

חברים הקשורים ל - 8291 - סמילנסקי וחמור גמיש:

אברהם כ"ץ...

משה סמילנסקי...

חיים בן אשר...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
אברהם כץ מספר (ראיון 2891)
לא היו מים. לכל פרדס שנטעו חפרו בארות. קבוצת שילר קיבלה מים לפרדס מבאר לוינסון. היתה להם בריכת אגירה ממנה משכנו צינור אלינו, אבל המים לא הצליחו לעלות לגבעה.
העמידו אוהל באמצע הדרך ושם עמדו הבחורות ועשו כביסה בפיילה.
בוקר אחד קמנו והאוהל נעלם. פעמוני הגמלים המתרחקים סיפקו את ההסבר - שיירת הערבים שחלפה במקום לקחה את האוהל על תכולתו. נאלצנו להתחיל הכל מחדש.
היה חמור עליו היו מעמיסים 2 פחי מים אתם היינו מביאים למטבח ולכביסה.
מקלחת לא היתה. בשטח שכעת הלול היו בורות. סידרנו שם חבית על עמודים, בבור הכנסנו קרשים, מסביב שקים ומחיצה באמצע. מי שרצה להתקלח היה לוקח את החמור ומביא בפחים מים, ממלא את החבית ומתקלח.

בן אשר מוסיף (ראיון 7791)
סמילנסקי על מנת להפריע לנו לעבור בנה גדר וקבע בה שער עם שני פישפשים שאיפשרו רק לאדם לעבור, ולא לעגלה או לחמור. במשך הזמן החמור למד משהו, התגמש, נעשה אקרובט, וכך היינו מביאים מים: מעמיסים 4 פחים על החמור משני צידיו, מגיעים לפישפש, מורידים את הפחים יחד עם היצול, מעבירים אותם בידיים מעבר לפישפש השני, והחמור האקרובטי עובר מפישפש אחד לשני. אחר כך מעמיסים את החמור וממשיכים.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.