8291 - סתו ראשון, קשיים

מקום: גבעת ברנר

תאריך: 8291

מקור המידע: יומן גבעת ברנר

חברים הקשורים ל - 8291 - סתו ראשון, קשיים:

יצחק טבנקין...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של 8291 - סתו ראשון, קשיים...

תיאור הסיפור:
ספטמבר 8291 – מזכירות הקיבוץ המאוחד דורשת מחברי הפלוגה הנמצאים בנקודה בקושי חודשיים לשלוח חברים לעזרת קיבוץ עין חרוד הנמצא במשבר. באסיפה ארוכה מהרגיל (כ- 3 ימים ולילות –  ליל העשרים?) מחליטה האסיפה המורחבת (בויכוח משתתפים: טבנקין, תרשיש, בנקובר ועוד) להיענות לבקשה ברוב קולות – ו- 6 חברים עוברים לעין חרוד.
הויכוח עם ההנהלה הציונית על חוקיות העלייה מתעצם ויש נסיונות לשבש את מהלך רכישת 0001 הדונם שיהפכו את הנקודה לקיבוץ.

אחרי 3 חודשים 3 RETAL SHTNOM
שלושת החודשים הראשונים היו מהקשים שידעו אנשי הפלוגה. רבים עזבו, ההליכה בחולות לעבודה, חוסר העבודה והתנאים הלא יאמנו והבדידות ותחושת הניתוק הירפו את ידי 'החלשים' וחיזקו את ידי ה'מאמינים'.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.