יולי 8291 - ההנהלה הציונית מאיימת לגרש

מקום: גבעת ברנר

תאריך: 8291

מקור המידע: יומן גבעת ברנר
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של יולי 8291 - ההנהלה הציונית מאיימת לגרש...

תיאור הסיפור:
ההנהלה הציונית מאיימת לגרש את חברי הקיבוץ בן השבועיים

9 ביולי – מכתב מההנהלה הציונית למרכז החקלאי
ב'דבר' מיום י"ז בתמוז קראנו שפלוגת הקבוץ המאוחד וקב' 'הנוער העובד' ברחובות עלו על שטח של 002 דונם שהופרשו מאדמת הקק"ל להתיישבות פועלים על יד המושבה.
ידוע לכם היטב כי המו"מ בעניין מסירת אדמה זו טרם נגמר ולא היתה איפוא לקיבוצים האלו שום רשות לעלות על האדמה.
הרינו מבקשים מכם להודיענו בחוזר אם אתם הרשיתם את עלית הקיבוצים האלו, ואם לא – באיזה אמצעים אתם חושבים לאחוז בכדי שהם יעזבו את המקום שעלו עליו ללא רשות.
ברור הדבר שאם הקיבוצים האלה לא ישמעו לדרישותינו לרדת מעל האדמה האסורה הם לא יקבלו לא עכשיו ולא בעתיד שום עזרה מאיזו מחלקה ממחלקות הנהלה הציונית.

אוגוסט 8291 – מכתב מגיע מקיבוץ 'חירות' מגרמניה המבקשים ממזכירות הקיבוץ לקלוט את חבריהם המוכנים לעלייה במקום אחד בא"י, ולא לפזרם בין הקיבוצים. או שיקימו קיבוץ חדש או שילכו כולם למקום אחד.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.