יולי 8291 - מכתב מהגבעה

תאריך: 8291

מקור המידע: אברהם כץ

חברים הקשורים ל - יולי 8291 - מכתב מהגבעה:

אברהם כ"ץ...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
אברהם כץ כותב לזלדק'ה ולפרחק'ה
..עלינו על הקרקע שלנו לפני שבוע ביום שישי. העברנו את כל החבילות שלנו. הקימונו אהלים. הכנו מרפסת (וערענדע) לחדר האוכל. החברים הסתדרו באהלים. אחרי העבודה כל אחד הכניס את מיטתו וסידר את אוהלו ולארוחת הערב היה כל אחד מסודר.
מקום המחנה שלנו הוא נהדר, גבעה יפה, מסביב רואים מרחב רב ויופי טבעי, פראי, שאין למסרו במילים על הנייר. כשעמדתי לפנות ערב, ביום שישי ההוא, יום הראשון לעלותנו על אדמה זו, על גבעה זו והסתכלתי סביבי, היה לי רגש חדש שלא היה לי עד עכשיו, רגש של התקשרות ואהבה למקום, לשעל אדמה זה, לכל מה שמסביב. אם אפשר להתבטא כך, טעמתי טעם של מולדת.

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.