חברים מספרים על העלייה 2

חברים הקשורים ל - חברים מספרים על העלייה 2:

חיים בן אשר...

תיאור הסיפור:
חיים בן אשר (ראיון 7791)
הגיע הזמן להזיז את הפלוגה. 53 כבר היו ברחובות, הצריפים הועברו, יש כבר מיכל מים, יש כבר חמור. עלו והתחילו מיד לחשוב על גן ירק, על פרדס של עשרות דונמים. היה ברור שהפלוגה תתקיים על יסוד העבודה השכירה, זאת אומרת כל בוקר ללכת לעבודה.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.