92 ביוני 8291- העליה הרשמית על הקרקע של ראשוני ג"ב

מקום: גבעת ברנר

תאריך: 8291

מקור המידע: עיתון 'דבר'
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
92 ביוני 8291 - העליה (הרשמית)על הקרקע
(מתוך עיתון 'דבר' 8291.7.5)
ביום ו' 92 ביוני נתקיימה עליתן של פלוגת הקיבוץ המאוחד וקבוצת הנוער העובד ברחובות על השטח של 002 דונם, שנרכש ע"י הקק"ל. השטח נמצא כחצי שעת הליכה מהמושבה, בשכנות קרובה עם קבוצת שילר.
סמוך לו השטח של 0021 דונם שנרכש להתיישבות התימנים....
נקודת הפלוגה של הקבוץ המאוחד נקבעה על הגבעה, עליה הוקמו הצריפים הראשונים לדירות, צריף זמני לאורווה, האוהלים והסוכה המשמשת חדר אוכל זמני. אחרי התלבטויות רבות, ללא מגרש קבוע, בלי מקום לפיתוח אינציאטיבה משקית, בלי כל עזרה מההנהלה הציונית, עלה סו"ס בידי הקיבוץ להתגבר על הקשיים הרבים ולעלות על הקרקע.
המשק העצמי עדיין קטן מאד ונרכש בעיקר מכספי העבודה: 3 זוגות פרדות, פרה אחת גזעית, לול של 002 עופות. הריכוז בנקודה מאפשר ומחייב פיתוח ענפי המשק השונים על השטח המוגבל שניתן כרגע לרשות הקיבוצים. מקשה סידור המים בנקודה. באופן זמני מובילים מים מפרדס לוינסון, דרך הצינורות של קבוצת שילר. מקשה גם ההליכה הרחוקה לנקודות העבודה במושבה...
..במסיבת החברים שהיתה בערב יום ו' באה לידי ביטוי ע"י חברי הקיבוץ ההרגשה של קביעות על הקרקע, כיבוש נקודה עצמאית לעבודה ופעולה משקית. החברים שעסקו בסדור הנקודה גללו את כל פרשת העיכובים והקשיים, בעיקר מצד ההנהלה הציונית הנוכחית, אשר אינה מכירה בקבוצות ומתכחשת בכלל למפעל במושבה. ההעברה סודרה בלי כל עזרה מצידה, וכרגע נצטרך לעמוד במערכה קשה לשם אפשרות התפתחות במקום וההתיישבות העתידה. המלחמה בעד סידור הקבוצה תהיה קשורה במלחמה הכללית בעד התיישבות העתידה, בייחוד בצורה הקבוצתית שעליה נגזר גזר הדין של ועדת החקירה של הסוכנות.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.