סיפורה של טייסת 701 מלחמת ביום הכיפורים - יפתח ספקטור

תאריך: 5102

מקור המידע: teny

חברים הקשורים ל - סיפורה של טייסת 701 מלחמת ביום הכיפורים - יפתח ספקטור:

יפתח ספקטור...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
בערב יום הכיפורים התפרסם ב TENY סיפור הטייסת של יפתח ספקטור - טייסת 701
במלחמת יום הכיפורים, אוקטובר 3791
התחקיר נערך במסגרת עבודה בתקשורת במכללת ספיר 5102
ע"י ניר בן זקן ועפרי רז

lmth.00,8652074-L,0437,0/selcitra/li.oc.teny.www//:ptth
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.