8291 - סרני וחברים מגייסים את בן גוריון

מקום: תל אביב

תאריך: 8291

מקור המידע: שלום דברת

חברים הקשורים ל - 8291 - סרני וחברים מגייסים את בן גוריון :

חיים אנצו סרני...

שלום דברת - דוברומיל...

חיים בן אשר...

דוד בן גוריון...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של 8291 - סרני וחברים מגייסים את בן גוריון ...

תיאור הסיפור:
מאי 8291 - מגייסים את בן גוריון (מעזבונו של שלום דברת)
ביום אביב אחד בין פסח לשבועות, יצאנו שני יחפנים ופילוסוף אחד לדרך והתייצבנו בפתח ביתו של דוד בן גוריון. צלצול בדלת, פולה פותחת: "מה רצונכם?" היא גוערת ומודדת אותנו מכף רגל ועד ראש. הוזמנו לבן גוריון אומר הפילוסוף והננו כאן.
"מה, אינכם יודעים שעכשו שעת צהרים וזכותו של בן גוריון לנוח ככל פועל בישראל, היא מרימה את קולה עלינו: היא לא תיתן לשלושה בחורים להפריע את מנוחתו.
אנו מרימים קולנו: לא סתם באנו, אנחנו שליחים! ברל שלח אותנו ובן גוריון בעצמו קבע שעה זו וביקש שנדייק !
תוך דין ודברים נשמע רחש קל מהקומה השניה של הבית, מי שם? פולה, מה הרעש?
אני סרני! ועוד שני חברים. באנו בדיוק בשעה שקבעת... כאן ירד האיש בנעלי בית ולבוש בחלוק ופנה לאשתו, קצת בהתנצלות וקצת בתוקף, כן סלחי לי: אני הזמנתים, עניינם דחוף.
לא הייתה לי שעה פנויה אחרת. ואלינו פנה: עלו לקומה ב', שבו, הרגישו בנוח, אני מיד עולה. הוא עולה במדרגות ומתיישב מולנו: שמעתי את עניינכם מברל, ועכשו ספרו לי בפרוטרוט, איך מה ולמה?
סרני מספר בפרטי פרטים, מדגיש את החיוב במעשה ומבליט את הסכנות, בן אשר מחרה מחזיק אחריו ואני שותק כדג.
בן גוריון מזכיר ההסתדרות יושב וכולו קשב, מעביר מבטיו הנוקבים מאחד לשני. האם צעירים אלו מחושלים דים, האם מובן להם במה כרוך צעדם, היחזיקו מעמד? פתאום שולח סנטרו החזק קדימה ובקול מתכתי פוסק: "עלו וכל ההסתדרות תעמוד לימינכם!"
וכעבור דקה הוא אומר: "לא לעולם ישלוט סאקר (מנהל ההנהלה הציונית), על גדולים ממנו התגברנו. ואל תשכחו לקבל את הסכמת הרצפלד".

סוף דבר
חודש לאחר מכן, ביוני 002 - 8291 הדונם סביב גבעת האבנים מדרום לרחובות ניתנו ל"פלוגת היחפנים" כפי שפסק הרצפלד, ולא לאיכרי רחוובת או לסמילנסקי כפי שרצתה הנהלץ הסוכנות. כל השאר היסטוריה...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.